SAPIE - Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Čo všetko rieši inovatívna ekonomika?
 

O klientovi

S klientom SAPIE sme spolupracovali takmer rok a pol.

SAPIE bolo založené v roku 2014 a stalo sa najväčšou alianciou pre inovácie na Slovensku. Predstavujú smerovanie digitálnej ekonomiky a inovácií, sú neutrálnou, nezávislou a neziskovou platformou, ktorá spája viac ako 60 inovatívnych spoločností - členov, ktorých SAPIE prepája pomocou networkingu a vytvára tak nadnárodné, národné a regionálne kooperujúce partnerstvá podporujúce svet inovácií.

SAPIE informuje laickú aj odbornú verejnosť o novinkách vo svete inovácií, ich technológiách a nových riešeniach, o digitálnej ekonomike a legislatíve.

 

Čo bolo našou úlohou?

  • informovať o činnosti a aktivitách SAPIE širokú aj odbornú verejnosť

  • motivovať firmy k členstvu v SAPIE pozitívnymi príkladmi iných firiem z praxe

  • komunikovať základné piliere SAPIE

  • komunikovať pridružené projekty SAPIE - Vráť sa, OpenLab, OpenGate, Meet&Learn, Falling Walls Lab...

  • otvárať témy inovácií, digitálnej ekonomiky, moderného vzdelávania

  • udržiavať informovanosť SAPIE komunity o aktuálnych novinkách

  • celkovo sme sa chceli zamerať na jednoduchšiu, zrozumiteľnejšiu, transparentnejšiu, no pritom stále hodnotnú a obsažnú komunikáciuSlužby od nás

 
 
 
 

Ako sme postupovali?

Každý mesiac sme v médiách komunikovali aspoň jednu atraktívnu PR tému - ktorá komentovala aktuálne dianie zo sveta inovácií a digitálnej ekonomiky, vysvetľovala pojmy, objasňovala fungovanie inovatívnych ekosystémov, porovnávala situáciu na Slovensku a vo svete. 

PR témy komunikovali aj prebiehajúce podujatia, pridružené projekty SAPIE, vysvetľovali sme tak na praktických príkladoch, čo sa v SAPIE dennodenne rieši. 

Prostredníctvom osobnosti výkonnej manažérky sme ponúkali médiám rozhovory a vyjadrenia k aktuálnym témam. Médiá sme pozývali aj na podujatia, ktoré SAPIE organizovalo alebo podporovalo svojou účasťou.

 

V témach sme prihliadali na základné piliere SAPIE - inovatívny ekosystém (témy ako Innovation Map Slovakia, Vznikajú startupy v garáži? Klastre, Coworky...), globálne Slovensko (reportáže z inšpiratívnych stretnutí členov SAPIE, Meet & Learn, téma Global Innovation Index, Digitalizácia ekonomiky dokáže vytvoriť vyšší zisk), inovatívne vzdelávanie (projekty OpenLab, Falling Walls Lab, Ignorujú slovenské univerzity rozmach inovácií), legislatívna činnosť (verejná reakcia k pokute pre Google Android, PR téma Podpora inovácií na Slovensku zostáva roztrieštená).

SAPIE Meet & Learn vo Wezeo
OpenGate - podujatie projektu OpenLab
Predstavenie Innovation map Slovakia
 

Pravidelne sme prispievali na Facebook profil, kde sme posty cielili na udržiavanie a získavanie nových členov pre SAPIE a informovali sme aj širšiu verejnosť o aktivitách a činnostiach aliancie. SAPIE podujatia sme rozsiahlejšie komunikovali prostredníctvom blogových príspevkov, čím sme si tvorili vlastný výpovedný a obsažný content.

Jedným z najväčších úloh bola pomoc pri spustení projektu Innovation Map Slovakia, kde sme sa podieľali na návrhu webu, jeho tvorbe, grafickom návrhu letáčikovej podoby mapy a na následnej mediálnej komunikácii. Projekt v súčasnosti môže rásť a môžu ho dopĺňať noví záujemcovia o umiestnenie na inovatívnu mapu.

 
 

Výsledky

 

Referencia od klienta

Dievčatá z agentúry House of Ukulele skvelo naplnili našu potrebu komplexného pokrytia marketingu, PR a správy sociálnych sietí. Dokázali sa chopiť aj odborných tém a poradili, ako ich zjednodušiť do reči, ktorá osloví aj širšie publikum. Spoluprácu s nimi vrelo odporúčame!

Adela Zábražná, SAPIE