Kvalitný a relevantný obsah je v dnešnej dobe najväčšou výzvou pre všetky sektory. Je dôležitou súčasťou marketingovej stratégie a jeho autentickosť a kvalita mnohokrát rozhodujú o úspechu kampane. Vlastné médiá ako blogy, webstránky, newslettre, firemné časopisy a vlastný Youtube kanál, rovnako ako sociálne siete vytvárajú neobmedzený priestor na prácu s vlastným kvalitným obsahom.


Častým problémom je nedostatok kapacity na strane klienta na realizáciu obsahovej stratégie. Kľúčovým je určenie správneho cieľa, výber správnych formátov, kvalitná realizácia a správna adaptácia do príslušných médií - a to je naša práca.  


Pre klientov zabezpečujeme:

  • Foto obsah

  • Video obsah

  • Textový obsah - copywriting, blogy, rozhovory, články

  • Spolupráce s influencermi

  • Kreatívne koncepty