Vzdelávanie popri zamestnaní či škole je hitom posledných rokov. Prednášok a workshopov z oblasti marketingu, manažmentu, financií a rôznych iných oblastí je v dnešnej dobe na trhu veľmi veľké množstvo.

Čítajte viac