Zahraničné filmové festivaly

Pre producentov filmov zabezpečujeme:

  • Registráciu filmu na relevantných filmových platformách
  • Potrebné podklady na filmové platformy (samotný film, názov, režisér, krajina, dátumy produkcie a premiéry, titulky, jazyk diela, štáb - dátumy narodení, mail, tel.č., formát - HD , 2K ,4K…, zvuková kvalita atd.)
  • Presskit
  • Komunikáciu so zahraničnými médiami
  • Preklad filmu/titulky
  • Prieskum a vytipovanie vhodných svetových filmových festivalov
  • Prihlásenie filmu na festivaly – súťažné, aj prehliadkové
  • Komunikácia s organizátormi festivalu
  • Zabezpečenie komunikácie a PR v domácej krajine
  • Pomoc s vyslaním domácej delegácie na zahraničný filmový festival