Klientom vypracujeme komunikačný audit, na základe ktorého si spoločne s klientom definujeme ciele komunikácie a správnu stratégiu. Pri vypracovaní stratégie efektívne kombinujeme vaše vízie a emócie s faktami a dátami.


Klientom vypracúvame:

  • zoznam relevantných médií vzhľadom na cieľ kampane

  • výber vhodných sociálnych sietí pre komplexnú digitálnu PR stratégiu

  • adaptáciu komunikačnej stratégie na web

  • online content stratégiu

Spoločne si vyplníme podrobný brief, zodpovieme otázky, pomenujeme a stanovíme vaše ciele, na základe ktorých dokážeme pripraviť tú najefektívnejšiu stratégiu.