Klientom vypracujeme komunikačný audit, na základe ktorého spoločne s klientom definujeme ciele komunikácie a správnu stratégiu. Pri vypracovaní stratégie kombinujeme vaše vízie a emócie s dátami.

Klientom vypracujeme:

  • zoznam relevantných médií vzhľadom na cieľ kampane

  • výber vhodných sociálnych sietí pre komplexnú digitálnu PR stratégiu

  • adaptáciu komunikačnej stratégie na web

Spoločne si vypracujeme podrobný brief, zodpovieme otázky a stanovíme ciele, na základe ktorých stanovíme tú najefektívnejšiu stratégiu.