Staviame z dreva

Príbeh klienta

Spojením architekta Pavol Pokorný I POKORNY ARCHITEKTI a realizátora stavieb Kontrakting vznikol jedinečný projekt staviamezdreva.sk, zameraný na montované stavby z dreva, ktorý potrebuje vybudovať svoju značku, povedomie a miesto na trhu.

Cieľ

Vybudovať platformu staviamezdreva.sk a značku Staviame z dreva, ktorá bude v očiach klienta prvou voľbou medzi montovanými domami z dreva.


Riešenie

Vytvorenie webu: 

Pre klienta sme vytvorili webovú stránku, ktorá spĺňa dve hlavné funkcie: edukačnú - určenú na vzdelávanie trhu o výhodách montovaných stavieb z dreva a propagačnú - určenú na propagáciu a predaj montovaných stavieb z dreva

Sociálne média:

Vybudovanie a spravovanie sociálnych sietí, kde komunikácia prebieha prostredníctvom dvoch komunikačných kanálov: Facebook a Instagram

PR/klasické média:

Príprava PR správ a komunikácia s médiami, kde hlavnými piliérmi sú:

  • Otváranie diskusií (kvalita dreva ako materiálu, mýty o dreve)

  • Blogy

  • Rozhovory

Spôsob realizácie

 - Pre klienta sme vytvorili webovú stránku a obsahovo ju vyplnili.

 - Vytvorili sme Facebook a Instagram Staviame z dreva

 - Tvorbíme a spravujeme príspevky na Facebooku a Instagrame

 - Nastavujeme kampane na Facebooku a Instagrame

 - Tvoríme PR správy & komunikujeme s médiami


Komunikačné kanály

web, Facebook, Instagram, online média, rádio, televízia, print


Výsledky

Web za prvý týždeň od spustenia navštívilo portál Staviamezdreva.sk 259 používateľov a nastalo 350 relácií.
Facebook:

20 vytvorených príspevkov za 1 mesiac.

449 páči sa mi to za 1 mesiac od založenia Facebook stránky.
staviame_1png

Screenshot_20171130-125718jpg

Instagram:

Screenshot_20171130-125118jpg

Kampane:

11 realizovaných kampaní za mesiac.
Dosah: 18 527 ľudí
Impresia: 30 371