Pre klientov zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o sociálne siete.

Pripravujeme obsahový plán a harmonogram príspevkov na základe potrieb klienta a stanovenej stratégie. Vybrané príspevky podporujeme kampaňami, aby sa dostali k čo najrelevantejšiemu publiku. Obsah adaptujeme tak, aby bol v každej sociálnej sieti použitý správny formát a využitý maximálny potenciál.

Samotný obsah príspevkov aj vytvárame. Prepájame sociálne siete s PR stratégiou a vytvárame tak pre našich klientov ideálny digitálny marketingový mix - a to je naša práca.

Pre klientov zabezpečujeme:

  • Obsahový plán

  • Produkciu obsahu

  • Audit sociálnych sietí a stanovenie príležitostí

  • Spolupráce s influencermi

  • Vytváranie online komunít

  • Social media care - zákaznícka komunikácia