PR komunikácia

Naša agentúra sa primárne venuje digitálnemu PR. Presne cielená online PR stratégia, kvalitný obsah a digitálna kompetencia - to sú základné piliere, ktoré klientom ponúkame.


Potrebujete zvýšiť povedomie v relevantej cieľovej skupine, posilniť svoju online reputáciu či vytvoriť komunitu? PR už dávno nepočíva len v rozposlaní tlačovej správy médiám či zaplatení reklamného článku. Dnešná doba kladie extrémne vysoké nároky na kvalitný obsah, ktorý musí zarezonovať na správnom mieste, v správnej forme a v správnom čase, ideálne v digitálnom prostredí - a to je naša práca.


V rámci každej PR stratégie postupujeme systémom PESO -

Paid media - platený priestor v médiách

Earned media - organicky získaný priestor v médiách

Shared media - zdieľaný priestor (sociálne siete)

Owned media - vlastný priestor (newsletter, web, blog)

Našou prioritou je vytvoriť príbeh, ktorý média aj cieľovú skupinu prirodzene zaujme. Pre každého klienta hľadáme jedinečné riešenia a spôsob ich distribúcie relevantným médiám.


Pre klientov zabezpečujeme:

  • Rozhovory

  • Kreatívne príbehy

  • Tlačové správy

  • Tlačové konferencie

  • Reputačné stratégie

  • Obsahové stratégie

  • Adaptácie do všetkých sociálnych sietí

  • Community manažment

  • Social media care

  • Komunikačné audity


Pre vaše projekty zabezpečujeme okrem komplexnej stratégie a realizácie aj získanie mediálnych partnerov


Sme špecialistami na segment kultúry, hudobného priemyslu, inovácií (startupov),  osvetových a vzdelávacích projektov, pracujeme pre mnohých umelcov, filmové projekty, architektov či organizátorov podujatí.