PR komunikácia

Naša agentúra sa vo veľkej miere venuje digitálnemu PR. Presne cielená online PR stratégia, kvalitný natívny obsah a schopnosť odporúčať médiám nové zaujímavé témy - to sú základné piliere, ktoré klientom ponúkame.


Potrebujete zvýšiť povedomie o dôležitých témach vo vašej relevantnej cieľovej skupine či posilniť svoju online reputáciu? PR agentúry na Slovensku už dávno nefungujú iba na základe rozposielania tlačových správ médiám a platenia za reklamné články. Dnes sa kladie extrémne vysoký dôraz na kvalitný obsah, ktorý musí zarezonovať na správnych miestach, v správnej forme a v správnom čase - ideálne v digitálnom prostredí. Preto vytvárame príbeh, ktorý zaujme médiá aj vašu cieľovku a podnecujeme ich k diskusii - aby o vašich produktoch a službách prirodzene hovorili ďalej. Pre každého klienta hľadáme jedinečné riešenia a spôsob ich distribúcie relevantným médiám. Klientov sa tiež snažíme médiám prezentovať ako odborníkov na konkrétnu danú oblasť, aby sa na nich neskôr prirodzene obracali, keď budú hľadať vyjadrenia k špecifickým témam.


Pri vytváraní PR stratégie sa zameriavame najmä na organicky získaný priestor v médiách, ďalej na zdieľaný priestor (sociálne siete) a vlastný priestor (blog, web, newsletter). Vieme posúdiť, kedy sa vám oplatí investovať do plateného priestoru v médiách.


Pre klientov zabezpečujeme:

 • Rozhovory

 • Kreatívne príbehy

 • Tlačové správy

 • Tlačové konferencie

 • Reputačné stratégie

 • Obsahové stratégie

 • Adaptácie do všetkých sociálnych sietí

 • Community manažment

 • Social media care

 • Komunikačné audity

 • Krízovú komunikáciu


Pre vaše projekty môžeme zabezpečiť okrem komplexnej stratégie a jej realizácie aj získavanie mediálnych partnerov.