Piql - archivácia dát bezpečne a navždy 

Cenné dáta uchované v bezpečí Špicbergov
 

O klientovi

Cieľom spoločnosti Piql je brániť strate nenahraditeľných údajov - vďaka použitým technológiám informácie zostanú pravé, dostupné a použiteľné kedykoľvek v budúcnosti.

Spoločnosť vznikla v roku 2002, vtedy zapisovali digitálne filmy na analógový film. Zistili, že Hollywoodu hrozí strata digitálnej produkcie v dôsledku nedostatku dlhodobých pamäťových technológií. Film disponuje jedinečnými vlastnosťami z pohľadu bezpečnosti a trvácnosti, preto vznikol koncept „dáta na filme“ (data-on-film). V Piql úzko spolupracovali s poprednými technologickými partnermi, výskumnými inštitúciami a odborníkmi na uchovávanie (Národné archívy Švédska, Fraunhofer, the Image Permanence Institute, Kodak a Texas Instruments).

Dáta aktuálne archivujú vo väčšine častí sveta a vždy sa zameriavajú na riešenia, ktoré najlepšie vyhovujú jedinečným potrebám daného klienta.

 

Čo bolo našou úlohou?

  • vypracovať marketingovú a komunikačnú stratégiu nakoľko Piql sa predtým marktingu venoval iba v minimálnej miere

  • vysvetľovať princíp technológie ukladania dát na film a komunikovať jeho výhody v pozícii archivačného média

  • upozorňovať na dôležitosť dlhodobého zálohovania a archivovania cenných dát

  • reagovať na celospoločenské témy (vyhorené Brazílske národné múzeum, horiaci Notre Damme…)

  • priblížiť činnosť Piql odbornej aj laickej verejnostiSlužby od nás

 
 
 
 

Ako sme postupovali?

Spoluprácu sme odštartovali vypracovaním online komunikačnej stratégie (zadefinovanie východiskového stavu, cieľov, SWOT analýza, identifikácia rizík a návrhy na ich elimináciu, cieľové skupiny a analýza konkurencie, v rámci marketingovej stratégie sme si určili víziu, plán, konkurenčné výhody, branding, online komunikáciu, definovali sme si kľúčové slová a navrhli PR témy na ďalšiu komunikáciu).

Dali sme návrhy na reorganizáciu webovej stránky a úpravy webových textov

Spustili sme facebookovú stránku Piql Slovakia.

Založili blog, kde reagujeme na aktuálne celospoločenské témy a informujeme o technológiách, s ktorými Piql pracuje. 

Revidovali sme tlačové materiály - brožúry, letáky, aby boli jasné, výstižné a zrozumiteľné.

Každý mesiac sme spracovávali PR tému, ktorá približovala činnosti Piql. Pomáhali sme s oslovovaním médií na exkluzívny press trip do AWA (Arctic World Archive) v Špicbergoch, z ktorého vzišlo niekoľko kvalitných mediálnych výstupov. 

Médiá sme pozývali napríklad aj na slávnostné ukladanie časovej kapsuly s dátami o meste Trenčín alebo k otvoreniu výstavy cestovateľa Ľuboša Fellnera a jeho fotografií zo Špicbergov, kde sa hovorilo aj o možnosti archivovania dát s Piql.

 

Snažili sme sa zatraktívniť Piql stánok, ktorý putuje po konferenciách. Vytvorili sme preto chytľavé rollupy - vyvolávajúce zvedavosť a záujem, ktoré prilákali k stánku väčšie množstvo záujemcov o informácie.


Čo na to hovorí náš klient?

 
Na spolupráci s House of Ukulele sa nám páči, ako sa môžeme spoľahnúť na kvalitu komunikácie za našu spoločnosť. Rovnako ich rozmýšľanie mimo našej “krabice”, kedy potrebujeme osloviť publikum aj inou cestou, ako si sami predstavujeme. House of Ukulele dokáže poňať naše témy tak, aby boli zrozumiteľné aj publiku mimo našej sféry pôsobenia. Samostatnosť v hľadaní tém na spracovanie a celková PR komunikácia je hodnotená z našej strany za A+.
Michal Hanzalík, Piql Slovakia

Výsledky

Ocenenia


Chceli by ste s nami spolupracovať aj vy? Napíšte nám.