Piql - archivácia dát bezpečne a navždy 

Cenné dáta uchované v bezpečí Špicbergov
 

O klientovi

Cieľom spoločnosti Piql je brániť strate nenahraditeľných údajov - vďaka použitým technológiám informácie zostanú pravé, dostupné a použiteľné kedykoľvek v budúcnosti.

Spoločnosť vznikla v roku 2002, vtedy zapisovali digitálne filmy na analógový film. Zistili, že Hollywoodu hrozí strata digitálnej produkcie v dôsledku nedostatku dlhodobých pamäťových technológií. Film disponuje jedinečnými vlastnosťami z pohľadu bezpečnosti a trvácnosti, preto vznikol koncept „dáta na filme“ (data-on-film). V Piql úzko spolupracovali s poprednými technologickými partnermi, výskumnými inštitúciami a odborníkmi na uchovávanie (Národné archívy Švédska, Fraunhofer, the Image Permanence Institute, Kodak a Texas Instruments).

Dáta aktuálne archivujú vo väčšine častí sveta a vždy sa zameriavajú na riešenia, ktoré najlepšie vyhovujú jedinečným potrebám daného klienta.

 

Čo bolo našou úlohou?

  • vypracovať marketingovú a komunikačnú stratégiu nakoľko Piql sa predtým marktingu venoval iba v minimálnej miere

  • vysvetľovať princíp technológie ukladania dát na film a komunikovať jeho výhody v pozícii archivačného média

  • upozorňovať na dôležitosť dlhodobého zálohovania a archivovania cenných dát

  • reagovať na celospoločenské témy (vyhorené Brazílske národné múzeum, horiaci Notre Damme…)

  • priblížiť činnosť Piql odbornej aj laickej verejnostiSlužby od nás

 
 
 
 

Ako sme postupovali?

Spoluprácu sme odštartovali vypracovaním online komunikačnej stratégie (zadefinovanie východiskového stavu, cieľov, SWOT analýza, identifikácia rizík a návrhy na ich elimináciu, cieľové skupiny a analýza konkurencie, v rámci marketingovej stratégie sme si určili víziu, plán, konkurenčné výhody, branding, online komunikáciu, definovali sme si kľúčové slová a navrhli PR témy na ďalšiu komunikáciu).

Dali sme návrhy na reorganizáciu webovej stránky a úpravy webových textov

Spustili sme facebookovú stránku Piql Slovakia.

Založili blog, kde reagujeme na aktuálne celospoločenské témy a informujeme o technológiách, s ktorými Piql pracuje. 

Revidovali sme tlačové materiály - brožúry, letáky, aby boli jasné, výstižné a zrozumiteľné.

Každý mesiac sme spracovávali PR tému, ktorá približovala činnosti Piql. Pomáhali sme s oslovovaním médií na exkluzívny press trip do AWA (Arctic World Archive) v Špicbergoch, z ktorého vzišlo niekoľko kvalitných mediálnych výstupov. 

Médiá sme pozývali napríklad aj na slávnostné ukladanie časovej kapsuly s dátami o meste Trenčín alebo k otvoreniu výstavy cestovateľa Ľuboša Fellnera a jeho fotografií zo Špicbergov, kde sa hovorilo aj o možnosti archivovania dát s Piql.

 

Snažili sme sa zatraktívniť Piql stánok, ktorý putuje po konferenciách. Vytvorili sme preto chytľavé rollupy - vyvolávajúce zvedavosť a záujem, ktoré prilákali k stánku väčšie množstvo záujemcov o informácie.

 

Výsledky