Venujeme sa tvorbe online kampaní  - pripravujeme na mieru stratégiu aj realizáciu na všetkých typoch sociálnych sietí, rovnako aj v sieti Google a Youtube.

Zvýšte počet ľudí, ktorí uvidia váš príspevok na Facebooku vďaka reklame, zameranej na zvýšenie povedomia - reklamy nastavujeme tak, aby sa zobrazovali čo najrelevantejšiemu publiku, ktoré Váš obsah zaujíma. Pri dostatočnom počte relevantných reakcií nastavujeme kampane zamerané na remarketing.

Zvýšte svoju vizibilitu aj v sieti Google - vo vyhľadávacej alebo obsahovej sieti.


Pre klientov realizujeme:

  • komplexnú stratégiu online kampaní - každý vhodný zverejnený príspevok podporujeme kampaňou s príslušným cieľom (dosah, zvýšenie interakcií, pozretia videa)

  • výber reklamných sietí a ich kombináciu individuálne podľa potreby klienta a cieľov kampane

  • imidžové kampane s cieľom zvýšenia povedomia

  • obsahové stratégie s cieľom zvýšenia angažovanosti

  • výkonnostné kampane s cieľom zvýšiť predaj

  • optimalizácie a remarketing

Klientom nastavujeme kampane v sieťach Facebook, Instagram, v sieti Google, Youtube a LinkedIn.