Klientom poskytujeme konzultácie a poradenstvo v rámci on-line podnikania. To znamená, že sa buď môžete s nami poradiť, odkonzultovať, či sa uberáte dobrým smerom alebo môžeme zadefinovať a nastaviť celý projekt spoločne a to konkrétne v týchto oblastiach:


- stratégia on-line podnikania - obchodná aj marketingová

- zákazníci a potenciálny zakazníci

- výber webovej platformy

- kroky pri prechode z off-line (kamenného predaja) do on-line prostredia

- nastavenie e-commerce po marketingovej, obchodnej aj logistickej stránke