Kvalitný a relevantný obsah je nevyhnutný pre moderný marketing firiem z ľubovoľného odboru. Je dôležitou súčasťou marketingovej stratégie a jeho autentickosť a kvalita mnohokrát rozhodujú o úspechu kampane. Vlastné médiá ako blogy, webstránky, newslettre, firemné časopisy či vlastný Youtube kanál vytvárajú (rovnako ako sociálne siete) neobmedzený priestor na prácu s vlastným kvalitným obsahom.


Častým problémom je nedostatok kapacity na strane klienta na realizáciu obsahovej stratégie. Kľúčové je určiť si správne ciele, výber správnych formátov, kvalitná realizácia a správne využitie vytvoreného obsahu v príslušných médiách.  


Klientom zabezpečujeme:

  • Foto obsah

  • Video obsah

  • Textový obsah - copywriting, blogy, rozhovory, články

  • Spolupráce s influencermi

  • Kreatívne koncepty