Digitálna vizitka je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou vášho PR. Je to súbor informácií, ktoré sa o vás dozvedia ľudia na internete a ktoré tvoria úvodný obraz o vás.

Čítajte viac